ACT ECA System

Rengøring med vand og salt?

Premium Purity™ er skabt i tråd med vores overbevisning om at bruge så miljøvenlig en løsning som muligt til at opnå det ønskede hygiejneniveau. ACT ECA Systemet er et perfekt eksempel på denne tilgang. Med ACT ECA Systemet, fjerner vi al giftig kemi fra den daglige rengøring og erstatter den med produkter fremstillet af vand og salt. Det virker overalt - fra hospitaler og hoteller til fødevareproduktionen og bryggerier.

Introduktion af ACT ECA Systemet

ACT ECA Systemet afløser traditionelle rengøringsmetoder og den giftige kemi de inkluderer.

ECA står for elektrokemisk aktiveret (elektrochemical activated). Det er en proces, hvor vand og salt løber gennem en elektrokemisk aktivering og danner hypochlorous syre (HOCl) og natriumhydroxid (NaOH), også kendt som lud og kaustisk soda.

Systemet omdanner kort sagt vand og salt til et flydende rengøringsmiddel ved at destabilisere og hæve den elektriske ladning af vandet. Systemet har bestået den Europæiske norm test, EN 1276, der tester produkters effektivitet som desinfektionsmiddel.

Med en ACT ECA Generator producerer du selv dit eget pH-neutrale og miljøvenlige ACT ECA Vand:

ACT ECA Blå: Rengører og desinficerer
ACT ECA Grøn: Affedter og desinficerer
ACT ECA Rød: Kontrollerer kalk og desinficerer

Læs mere om ECA vand på Wikipedia

Personalevenlig rengøring

Brugen af ACT ECA Systemet betyder meget for rengøringspersonalets arbejdsglæde. Med ACT ECA Vand er behovet for handsker og masker i rengøringen overflødig.

I modsætning til sæber og andre konventionelle rengøringsmidler, skal man ikke forfugte eller efterskylle overfladerne ved rengøringen. Dette sparer flere trin i rengøringsprotokollen, hvilket letter den daglige rengøring.

Miljøvenlig rengøring

ACT ECA Systemet erstatter stærke kemiske rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Når ACT ECA Vand nedbrydes, efterlades der kun vand og salt og har derfor ingen negativ indvirkning på miljøet. Da ACT ECA Vandet ikke skal skylles af overfladen efter rengøring, sparer det en masse vand ved hver rengøring.

ACT ECA Vand produceres med en ACT ECA generator der, hvor det skal bruges. Derved reduceres behovet for transport og opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler.

Produktionsvenlig rengøring

Ifølge dansk lovgivning er det nødvendigt at skylle overflader efter en desinfektionsproces. Da ACT ECA Vand kun består af vand og salt, har det fået tildelt en dispensation for efterskylning.

På mange fødevarefabrikker betyder dette mindre tid til rengøring og mere tid til produktion.

Læs mere om ACT ECA Systemet

– miljøvenlig rengøring med vand og salt
Read more

ACT CleanCoat

Bæredygtig desinfektion

Read more

ACT Consulting and Monitoring

ACT.Globals servicetilbud

Read more

Water & Wellness Flintholm

Se, hvordan vi skabte Danmarks første lavbakterielle offentlige swimmingpool

Read more