INTRODUKTION
ACT ECA System™

Premium Purity™ er skabt i tråd med vores overbevisning om at bruge så miljøvenlig en løsning som muligt til at opnå det ønskede hygiejneniveau. ACT ECA System™ er et perfekt eksempel på denne tilgang.

Med ACT ECA System™, fjerner vi al giftig kemi fra den daglige rengøring og erstatter den med produkter fremstillet af vand og salt. Det virker overalt – fra hospitaler og hoteller til fødevareproduktionen og bryggerier.

Introduktion af ACT ECA System™

ACT ECA System™ afløser traditionelle rengøringsmetoder og den giftige kemi de inkluderer.

ECA står for elektrokemisk aktiveret (elektrochemical activated). Det er en proces, hvor vand og salt løber gennem en elektrokemisk aktivering og danner hypochlorous syre (HOCl) og natriumhydroxid (NaOH), også kendt som lud og kaustisk soda.

Systemet omdanner kort sagt vand og salt til et flydende rengøringsmiddel ved at destabilisere og hæve den elektriske ladning af vandet.

Med en ACT ECA Generator producerer du selv dit eget pH-neutrale og miljøvenlige ACT ECA Vand:

FORDELE ved ACT ECA System™

Personalevenlig rengøring

Brugen af ACT ECA System™ betyder meget for rengøringspersonalets arbejdsglæde. Med ACT ECA Vand er behovet for handsker og masker i rengøringen overflødig.

I modsætning til sæber og andre konventionelle rengøringsmidler, skal man ikke forfugte eller efterskylle overfladerne ved rengøringen. Dette sparer flere trin i rengøringsprotokollen, hvilket letter den daglige rengøring.

Miljøvenlig rengøring

ACT ECA System™ erstatter stærke kemiske rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Når ACT ECA Vand nedbrydes, efterlades der kun vand og salt og har derfor ingen negativ indvirkning på miljøet. Da ACT ECA Vandet ikke skal skylles af overfladen efter rengøring, sparer det en masse vand ved hver rengøring.

ACT ECA Vand produceres med en ACT ECA generator der, hvor det skal bruges. Derved reduceres behovet for transport og opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler.

Production-friendly

Ifølge dansk lovgivning er det nødvendigt at skylle overflader efter en desinfektionsproces. Da ACT ECA Vand kun består af vand og salt, har det fået tildelt en dispensation for efterskylning.

På mange fødevarefabrikker betyder dette mindre tid til rengøring og mere tid til produktion.

MILJØVENLIG

Nedsat forbrug af giftige kemikalier. ACT ECA System™ erstatter giftige rengørings- og desinfektionsmidler. Overskydende ACT ECA Vand nedbrydes, og efterlader kun vand og salt og derved ingen negativ indvirkning på miljøet.

Mindre plast. Med ACT ECA System ™ reduceres behovet for konventionelle rengøringsmidler og de plastbeholdere de opbevares i.

Lavere vandforbrug. ACT ECA Water reducerer den konventionelle rengøringsproces med flere trin, herunder skylning efter rengøring..

Giver et bedre arbejdsmiljø. Da ACT ECA Water er tæt på pH-neutralt, er der ikke noget behov for handsker eller masker, når væsken håndteres.

KEMIEN bag ACT ECA System™

Elektrokemisk aktiveret

Sammenlignet med traditionel rengøring med produkter, der indeholder giftige kemikalier, er ACT ECA Systemet™ miljøvenligt. ECA betyder elektro-kemisk aktiveret. Det er en proces, hvor vand og salt løber igennem en celle og danner en mild hypoklorsyre (HOCl) og natriumhydroxid (NaOH), også kendt som kaustisk soda og lud.

The core of the process is a diaphragmatic cell designed using a unique technology to effectively deliver ECA solutions using salt.

Kernen i processen er en diafragma-celle. Den er designet ved hjælp af en teknologi, der effektivt leverer elektro-kemisk aktiverede opløsninger gennem spaltning af salt.

En diafragma-celle spalter saltmolekylerne til en anolyte (HOCl) og en katolyte (NaOH) opløsning. Disse er skabt i anode- og katode-kamrene i cellen, og på den måde undgår man, at de to strømme blandes og reagerer, og dermed formes en unik hypoklorsyre-opløsning.

De aktive komponenter i ACT ECA Vand er:

  • NaOH (Sodiumhydroxid): en alkali-forbindelse, der let opløses i vand
  • HOCl (Hypoklorsyre): en svag syre

NaOH fungerer som en rengørende væske, og HOCI fungerer som et desinfektionsmiddel.

Over tid mister ACT ECA Water sine desinficeringsegenskaber og nedbrydes til salt og vand

HOCL det anti-mikrobielle middel

Hypoklorsyre (HOCl) er en svag syre med et højoxidativt potentiale. HOCl har ingen ladning og kan derfor gennemtrænge mikrobernes cellevægge – hvilket gør den til et effektivt desinfektionsmiddel mod bakterier, vira, alger, svampe og luftbårne skimmelsporer.

HOCl nedbryder og modvirker mikroorganismernes vækst ved at udsætte cellevægge og andre vitale dele for oxidativ stress. HOCl inaktiverer nøgleenzymer i cellerne, ændrer cellernes stofskifte og nedbryder kernesyrerne.

Disse processer nedbryder de mikrobielle celler – uden risiko for udvikling af resistens.

NaOH – aktiv rengørende effekt

Sodiumhydroxid (NaOH) er en alkaline-base. Den er fremragende til at rengøre gulve, overflader eller tæpper, og den kræver intet yderligere rengøringsmiddel. Sodiumhydroxid er effektivt til at fjerne proteiner og nukleinsyre.

I ACT ECA Systemet™ bruges det i en mild koncentration.

Som rengøringsmiddel forsæber sodiumhydroxid fedt og opløser proteiner.

På grund af den kemisk aktiverede NaOH har ACT ECA Vand en meget lav overfladespænding. Det betyder, at ACT ECA Vand kan komme tættere på toppen af den overflade, der skal rengøres – med et bedre resultat til følge.

*Forsæbning er en proces, hvor fedt og olie konverteres til sæbe og alkohol, som let kan fjernes med vand.

Efterligning af det menneskelige immunsystem

Når kroppen bliver angrebet af mikroorganismer, fx bakterier og vira,
reagerer immunsystemet øjeblikkeligt

Kroppen sender et højere antal neutrofiler, en type hvide blodceller,
direkte til invasionsstedet. Når de aktiveres, producerer disse celler store mængder af en oxidant løsning, der effektivt nedbryder invaderende mikrober og patogener

Oxidanten, der produceres af neutrofilerne, hypoklorsyre (HOCl), er en af de mest effektive naturlige desinfektionsmidler. Det er ikke giftigt for mennesker og meget effektivt som anti-mikrobielt middel

HoCl-koncentration

HOCl-koncentrationen er meget afhængig af saltblandingens pH-værdi. Det betyder, at det er muligt at tilpasse produktet til at opfylde forskellige rengøringsbehov ved små ændringer i saltformlen.

Anmod om sikkerhedsdatablad

Download MSDS

Anmod om det ønskede MSDS ved at vælge de tilsvarende felter Dit navn og din e-mail-adresse gemmes i overensstemmelse med GDPR i seks måneder, før de automatisk slettes.

Request FormSubscribe to ACT Latest News
Dit navn og din e-mail-adresse gemmes i overensstemmelse med GDPR i seks måneder, før de automatisk slettes.