INTRODUKTION
ACT Consulting and Monitoring

En væsentlig del af Premium Purity™ Solution er vores service, hvor vi indsamler, overvåger og leverer relevante data og kunderapporter for at sikre overvågning af de etablerede mål.

Vores service omfatter også introduktion og undervisning i ACT ECA System™. Derved bliver ACT.Global din konsulent og betroede hygiejnepartner.

Kunderapporter

Vores klientrapporter er baseret på videnskabelige data vedrørende et miljøs renhedsniveau (ATP) og mikrobiologisk forurening (TPC). Disse data indsamles under vores regelmæssige servicebesøg, analyseres og samles i en kunderapport, der er tilgængelig for vores klienter.

Hver rapport leveres med en overskuelig dataoversigt, der afspejler hygiejneniveauet i klientens faciliteter.

Dette sikrer, at den daglige rengøring er tilstrækkelig, miljøet er lavt mikrobielt og at de etablerede hygiejnemål nås.

HOW WE Measure Hygiene

For at bestemme hygiejneniveauet i et specifikt område måler ACT.Global to faktorer: adenosintrifosfat (ATP) og totalt kimtal (TPC). Adenosintriphosphatmålinger bestemmer renligheden, mens TPC-målinger bestemmer antallet af mikrober. Når de to målinger kombineres, giver disse nøjagtige data oversigt over hygiejneniveauet.

Adenosine triphosphate (ATP)

ATP er et komplekst organisk kemikalium, der giver energi til at drive mange processer i levende celler, f.eks. muskelsammentrækning, nerveimpulsudbredelse og kemisk syntese. ATP kan anvendes af mikroorganismer som brændstof til mikrobiel vækst.

ATP kvantificeres ved anvendelse af et luminometer. Molekyler opsamles fra overfladen ved anvendelse af en sonde og indsættes i måleinstrumentet. I måleinstrumentet reagerer ATP med ildflue-enzymet luciferasen og producerer lys. Den mængde lys, der produceres ved denne reaktion er direkte proportional med mængden af ATP, der er opsamlet fra overfladen. ATP måles i relativ lysenhed RLU og omdannes til femtomol (fmol).

For at måle ATP-niveauet bruger vi 3M™ Clean-Trace™-systemet, der indeholder en vatpind til samling af en prøve og et luminometer til måling af resultatet.

Total plate count (TPC)

Samlet kimtal, også kendt som total plate count (TPC), er en test, der anvendes til at bestemme antallet af mikrober fra et testområde. For teste TPC bringes et næringsmedium (agar) i kontakt med overfladen og overfører mikroberne til agar.

Agaren inkuberes, og det antal af mikrobielle kolonier, der fremkommer, anvendes som indikator for det mikrobielle niveau på overfladen. Agarpladerne angiver ikke individuelle mikrobielle typer. TPC udtrykkes som kolonidannende enheder (coloni forming units) pr. kvadratcentimeter (CFU/cm²).

Alle TPC-prøver inkuberes under kontrollerede betingelser i et professionelt laboratorium.

ACT.Global bruger fem forskellige klassifikationer af zoner/risikoniveauer baseret på risikoen for kontaminering.

Dette betyder, at zoner, hvor risikoen for kontaminering af mikrober er lav, klassificeres som klasse 1, mens zoner, hvor tilstedeværelsen af mikrober betragtes som hyperkritiske, klassificeres som klasse 5.

Performanceniveau Risikoniveau ATP tærskelværdi [fmol] TPC tærskelværdi [CFU/cm2]
1 Minimal ≤ 250 ≤ 7,5
2 Low ≤ 250 ≤ 7,5
3 Medium ≤ 175 ≤ 5
4 Critical ≤ 100 ≤ 2,5
5 Hyper critical ≤ 25 ≤ 2,5

Anmod om sikkerhedsdatablad

Download MSDS

Anmod om det ønskede MSDS ved at vælge de tilsvarende felter Dit navn og din e-mail-adresse gemmes i overensstemmelse med GDPR i seks måneder, før de automatisk slettes.

Request FormSubscribe to ACT Latest News
Dit navn og din e-mail-adresse gemmes i overensstemmelse med GDPR i seks måneder, før de automatisk slettes.