ACT Consulting and Monitoring

En væsentlig del af Premium Purity™ Solution er vores service, hvor vi indsamler, overvåger og leverer relevante data og kunderapporter for at sikre overvågning af de etablerede mål. Vores service omfatter også introduktion og undervisning i ACT ECA System™. Derved bliver ACT.Global din konsulent og betroede hygiejnepartner.

Kunderapporter

Vores kunderapporter er baseret på videnskabelige data vedrørende et miljøs renhedsniveau (ATP) og mikrobiologisk forurening (TPC). Disse data indsamles under vores regelmæssige servicebesøg, analyseres og samles i en kunderapport, der er tilgængelig for vores klienter.

Hvordan ACT.Global måler hygiejne

For at fastlægge hygiejneniveauet for et bestemt område måler ACT.Global to faktorer: adenosintrifosfat (ATP) og totalt kimtal (TPC).

Adenosintriphosphatmålinger bestemmer renheden, mens TPC målinger bestemmer antallet af mikrober. Når de kombineres, giver disse to målinger en præcis oversigt over hygiejneniveauet i et givent område.

Adenosintrifosfat (ATP)

ATP er et komplekst organisk kemikalium, der giver energi til at drive mange processer i levende celler, f.eks. muskelsammentrækning, nerveimpulsudbredelse og kemisk syntese. ATP kan anvendes af mikroorganismer som brændstof til mikrobiel vækst.

ATP kvantificeres ved anvendelse af et luminometer. Molekyler opsamles fra overfladen ved anvendelse af en sonde og indsættes i måleinstrumentet. I måleinstrumentet reagerer ATP med ildflue-enzymet luciferasen og producerer lys. Den mængde lys, der produceres ved denne reaktion er direkte proportional med mængden af ATP, der er opsamlet fra overfladen. ATP måles i relativ lysenhed RLU og omdannes til femtomol (fmol).

For at måle ATP-niveauet bruger vi 3M™ Clean-Trace™-systemet, der indeholder en vatpind til samling af en prøve og et luminometer til måling af resultatet.

Totalt kimtal (TPC)

Samlet kimtal, også kendt som total plate count (TPC), er en test, der anvendes til at bestemme antallet af mikrober fra et testområde. For teste TPC bringes et næringsmedium (agar) i kontakt med overfladen og overfører mikroberne til agar.

Agaren inkuberes, og det antal af mikrobielle kolonier, der fremkommer, anvendes som indikator for det mikrobielle niveau på overfladen. Agarpladerne angiver ikke individuelle mikrobielle typer. TPC udtrykkes som kolonidannende enheder (coloni forming units) pr. kvadratcentimeter (CFU/cm²).

Alle TPC-prøver inkuberes under kontrollerede betingelser i et professionelt laboratorium.

ACT CleanCoat™

Bæredygtig desinfektion

Read more

ACT ECA System™

Rengøring med vand og salt

Read more

Tilmeld dig vores nyhedsbrev (engelsk)


Subscribe to ACT Latest News