INTRODUKTION
ACT CleanCoat™

ACT CleanCoat™ er baseret på en disruptiv teknologi, der er specielt konstrueret til at bekæmpe skadelige mikrober. Når ACT CleanCoat™ påføres overflader, bliver de selvdesinficerende og nedbryder mikrober som bakterier, vira, luftbårne skimmelsporer og kemiske forbindelser som VOC.

Midlet er transparent, lugtfri og kan påføres på alle overflader. Når den udsættes for lys, starter den en fotokatalytisk reaktion, der nedbryder mikrober og renser luften.

ACT CleanCoat™ er godkendt til brug på alle overflader, herunder overflader med direkte fødevarekontakt og er fritaget for det normale efterskylningskravet for desinficerende produkter.

I ACT CleanCoat™ omdannes naturlig luftfugtighed og ilt til frie radikaler af TiO₂ i nærvær af lys. Denne naturlige proces kaldes fotokatalyse.

Når TiO₂ udsættes for lys, genereres elektronhullepar. Disse elektronhulpar transformerer fugtigheden i luften til frie radikaler. Frie radikaler nedbryder kontinuerligt bakterier, vira og de flygtige organiske forbindelser, som de kommer i kontakt med.

Titaniumdioxid
Titaniumdioxid (TiO₂) er et naturligt forekommende oxid og er nøgleingrediensen i ACT CleanCoat™. Det har en lang række anvendelser, herunder som malingspigment, solcremeingrediens og fødevaretilsætningsstof. TiO₂ er et naturligt forekommende oxid.

 

EFEKTERNE af ACT CleanCoat™

Nedbryder mikrober

For at blive anerkendt som et biocid i Den Europæiske Union skal et produkt bestå en biocid EN-test og være registreret hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Europäischen Normen (EN) er tekniske standarder, der er udarbejdet og vedligeholdt af Den Europæiske Komité for Standardisering, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering og Det Europæiske Institut for Telekommunikationsstandarder.

Et af institutterne, der har udført en EN-test på ACT CleanCoat™, er det tyske laboratorium, Dr. Brill og Partner, GmbH. I deres rapport om test af ACT CleanCoat™ konkluderer de:

Efter vellykkede eksperimenter med tre ikke-indhyllede vira er ACT CleanCoat™ derfor også konkluderet effektiv mod de såkaldte blodbårne vira, herunder HBV, HCV og HIV samt mod medlemmer af andre virusfamilier såsom orthomyxoviridae (inkl. Alle mennesker og dyr influenzavirus som H5N1 og H1N1), coronaviridae (MERS-CoV) og filoviridae inklusive ebolavirus

Das dänische labor ISI-Food Protection hat ACT CleanCoat™ ebenfalls getestet und festgestellt:

Die Ergebnisse zeigen, dass ACT CleanCoat™ in einer 80% Verdünnung die Anforderungen für chemische Desinfektionsmittel gemäß EN 13727 gegen die obligatorischen Organismen S. aureus, P. aeruginosa und E. hirae sowie gegen MRSA, Salmonella und L. monocytogenes erfüllt .

Aufgrund der umfangreichen Untersuchungen wird erwartet, dass ACT CleanCoat™ im quantitativen Suspensionstest gegen vegetative Zellen anderer pathogener Bakterien eine vergleichbare bakterizide Wirksamkeit aufweist.

Learn moreSee Less

TiO₂ er den mest studerede semi-ledende fotokatalysator og finder anvendelser i forskellige industrielle og miljømæssige anvendelser, såsom fjernelse af forurenende stoffer fra både vand og luft eller i solcremer og coatinger.

TiO₂ er et velkendt fotokatalytisk antimikrobielt middel i både dets bulk (coating, mikropulver) og nanometrisk form. Den antimikrobielle effektivitet af TiO₂-formuleringer afhænger af adskillige parametre, der inkluderer: koncentration, kontakttid, intensitet og bølgelængde af lys, pH, temperatur, tilgængelighed af ilt og målmikroorganisme.

TiO₂-nanopartikler er rapporteret effektive over for en lang række mikroorganismer, inklusive vira, bakterier og svampe, med en effektivitet påvirket af tykkelsen af ​​mikroorganismens overfladestruktur i rækkefølgen af ​​virus> bakterievæg> bakteriespore.

Inden for bakterier er effektiviteten af ​​nano-TiO₂ fundet i størrelsesordenen Escherichia coli> Pseudomonas aeruginosa> Staphylococcus aureus> Enterococcus faecium> Candida albicans, hvilket igen afspejler afhængigheden af ​​den antimikrobielle virkning til cellemembranens kompleksitet og densitet.

KIlde: Fundamentals of Nanoparticles, Chapter 4, 3.2.1

Renser luften

Flygtige organiske forbindelser er kulstof-baserede molekyler, der let fordamper ved lave temperaturer (lavt kogepunkt). Formaldehyd, benzen, trichlorethylen, NOx og xylen er velkendte VOC.
Den typiske døsighed, du oplever efter lang tid i et rum med dårlig udluftning, nye møbler og møbler eller meget elektronisk udstyr er ofte forårsaget af VOC.

ACT CleanCoat™ reducerer mængden af VOC og lugtmolekyler (der også er kulstofsbaseret) og giver vores klienter et bedre indeklima.

Learn moreSee Less

VOC i 25 L Tedlar® pose* koncentration (μg/m³) over tid (minutter)

Black line: without ACT CleanCoat™  Blue line: with ACT CleanCoat™


Test performed by the National Research Centre for the Working Environment, Hans Christian Budtz
* Tedlar® gas sampling bag

Feltdata, niveau af formaldehyd i kontortiden.
Minimum 0 ppm, gennemsnit 0.055 ppm.

08.00-22.00, kontortid med lys tændt

ACT CleanCoat™ brugt til luftrensning, Lars Schmidt Hansen, MSc, januar 2019

Kontrol over skimmel

I naturen er skimmel en absolut nødvendighed for at nedbryde dødt organisk materiale. Men i bygninger udgør skimmel et betydeligt problem. Udover den ubehagelige lugt og eventuelt dyre genopbygning af organiske byggematerialer, er der alvorlige sundhedsrisici forbundet med at leve og arbejde i et skimmelbefængt miljø.

Skimmelsporer er stort set overalt, men med ACT CleanCoat™ bliver de nedbrudt, før de hæfter sig på den belagte overflade, og hæmmer sporespiring og mycelium vækst.

ACT CleanCoat™ har bestået flere europæiske normtests mod skimmel- og gærsporer

• EN 13624, Aspergillus brasiliensis
• EN 14562, Aspergillus brasiliensis
• EN 13624, Candida albicans (candida yeast)
• EN 14562, Candida albicans (candida yeast)

Learn moreSee Less

Uddrag fra rapporten: Test of ACT CleanCoat™ by the quantitative suspension test for fungicidal activity according to EN 13624

Resultater ved membranfiltreringsprocedure

For hver af de testede stammer er testdatoer og kolonitællinger for testsuspensionen og valideringssuspensionen vist i tabel 1, og kolonitællingerne på filtrene er vist i tabel 2. Efter 60 minutter. eksponeringstid var der for mange overlevende af begge teststammer til at tillade en nøjagtig optælling; der blev dog foretaget et skøn over antallet af kolonier for at beregne et omtrentlig reduktionsniveau. Efter 24 timers eksponering var der ingen overlevende fra nogen af stamme.

Table 1. Kolonien tæller resultaterne af testsuspensionen og valideringssuspensionen for Aspergillus brasiliensis og Candida albicans.

Stamme Dato Test susp. cfu/ml Val. susp. cfu/ml
A. brasiliensis 12.09.2014 1,9E+07 1,30E+03
C. albicans 14.09.2014 2,8E+07 1,90E+03

 

Table 2. Kolonitælling af Aspergillus brasiliensis og Candida albicans efter behandling med ACT CleanCoat™ fra test og kontrol (A, B, C) filtre for hver stamme

C. albicans00ca. 500ca. 500169176198178144163

Stamme Test (24 t) Test (60 min.) A B C
I II I II I II I II I II
A. brasiliensis 0 0 ca. 300 ca. 300 91 96 100 104 109 94

 

Log10-reduktionen beregnes som følger:

  • Log10 reduktion = log10 (initial cfu/ml i testblanding) – log10 (endelig cfu/ml efter eksponering)

Den indledende cfu / ml i testblandingen er 1/10 af testsuspensionstætheden (tabel 2), da 1 ml testsuspension anvendes til forberedelse af 10 ml testblanding.

Til membranfiltreringsanalyser udtages 0,1 ml af testblandingen og filtreres. Ingen genvinding af kolonier i 0,1 ml giver et resultat af <1 cfu/0,1 ml, svarende til en slutdensitet efter eksponering på <10 cfu / ml. Brug af de omtrentlige tællinger efter 60 minutter. eksponering og 10 cfu/ml efter 24 timers eksponering for beregningerne giver følgende log10-reduktioner:

  • Aspergillus brasiliensis: ca. 2,8 log10 reduktion efter 60 minutter og min. 5.3 reduktion af log10 efter 24 timer
  • Candida albicans: ca. 2,7 log10 reduktion efter 60 minutter og min. 5,4 log10 reduktion efter 24 timer

 

TESTED og registreret

Testet og godkendt
ACT CleanCoat™ har bestået adskillige videnskabelige tests, herunder europæiske normtests. Testene er blevet udført af anerkendte laboratorier og agenturer som:

• European Chemical Agency, EU agentur
• Dansk Teknologisk nstitut, Danmark
• Dr Brill and Partner, GmbH, Tyskland
• ISI Food Protection, Danmark
• Teknologisk Institut, Environmental Engineering, Danmark
• Miljø- og Fødevareministeriet, Danmark
• Chech Technical University, Tjekkiet
• North Carolina State University, USA
• Mahidol University, Thailand
• Guangdong Institute of Microbiology, Kina

ACT CleanCoat™ har bestået 10 standardiserede europæiske normtest (EN-tests) udført på følgende organismer:

Bakterier
S. aureus
MRSA
P. aeruginosa
E. hirae
E. coli
Salmonella

Mykobakterier
M. avium
M. terrae

Bakteriesporer
B. subtilis

Vira
Adenovirus
Murine norovirus
Poliovirus
EV-71
Influenza A
Influenza B

Skimmel og gær
A. brasiliensis
C. albicans

PASSED European Norm Tests

EN nummer Organisme
EN 13704 Bacillus subtilis
EN 13624 Aspergillus brasiliensis, Candida albicans
EN 13697 Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli
EN 14562 Aspergillus brasiliensis, Candida albicans
EN 14348 Mycobacterium avium, M. terrae
EN 14563 Mycobacterium avium, M. terrae
prEN 16777 Adenovirus, Murine norovirus
EN 14476 Poliovirus, Adenovirus, Murine norovirus, EV-71, Influenza A, Influenza B
EN 13727 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E. hirae, Salmonella, MRSA
EN 14561 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae

KEMIEN bag ACT CleanCoat™

Fotokatalyse

Den naturlige nedbrydning af organisk materiale kan accelereres dramatisk ved brug af en fotokatalyst som titaniumdioxid (TiO₂). Ved udsættelse for lys (med energi over TiO₂s båndgab) produceres der energirige elektron-hulpar.

Når den anvendes på et givent materiale, vil sådanne opladebærere interagere med omgivende ilt og vand og generere meget reaktive hydroxylradikaler og super oxider.

Disse radikaler kan angribe det omgivende mikrobielle materialle eller danne brintoverilte der også eliminerer mikrober.

Hydroxylradikaler, superoxid radikaler og brintoverilte er de reaktive oxygenarter (ROS), som i sidste ende er ansvarlige for den biocide aktivitet i ACT CleanCoat™ gennem ikke-selektiv oxidation af organisk materiale.

Katalysatoren forbruges ikke under reaktionen, og sikrer en kontinuerlig proces i løbet af coatningens levetid. TiO₂ nanopartiklerne i ACT CleanCoat™ er specielt udviklet til at fungere i alle miljøer.

Den lysinducerede oxidationsproces nedbryder organisk materiale ved lokalt producerede frie radikaler fra luftfugtigheden.

Frie radikaler inducerer oxidativt stress, og de angriber alle større klynger af biomolekyler, hovedsagelig de flerumættede fedtsyrer, også kendt som lipider, i cellemembranerne.

De frie radikaler i ACT CleanCoat™ virker ved oxidation og angriber bakteriernes cellemembran.

Den oxidative nedbrydning af lipider, kendt som lipidperoxidation, er meget destruktiv, idet den fortsætter som en selvbærende kædereaktion. Efter ødelæggelsen af cellevæggen, vil de frie radikaler fortsætte med at oxidere cellekernen.

På grund af den høje oxidative-rate-konstant af de frie radikaler, vil oxidering af celler skabe vand, kuldioxid og mineraler. Både vand og kuldioxid fordamper – eneste residualer på overfladen er mineraler fra cellerne.

Anmod om sikkerhedsdatablad

Download MSDS

Anmod om det ønskede MSDS ved at vælge de tilsvarende felter Dit navn og din e-mail-adresse gemmes i overensstemmelse med GDPR i seks måneder, før de automatisk slettes.

Request FormSubscribe to ACT Latest News
Dit navn og din e-mail-adresse gemmes i overensstemmelse med GDPR i seks måneder, før de automatisk slettes.

EVALUERET effektivt mod Coronaviridae

Konklusion ved Dr. Brill & Partner, GmBH

Efter vellykkede eksperimenter med tre ikke-indhyllede vira er ACT CleanCoat™ derfor også konkluderet effektiv mod de såkaldte blodbårne vira, herunder HBV, HCV og HIV samt mod medlemmer af andre virusfamilier såsom orthomyxoviridae (inkl. Alle mennesker og dyr influenzavirus som H5N1 og H1N1), coronaviridae (MERS-CoV) og filoviridae inklusive ebolavirus

Downloaded hele rapporten

Test af ACT CleanCoat (70 downloads)

Opsumering at de indsendte testresultater
Produktets virkningsmetode er innovativ, i forhold til hvordan et almindelig produkt til overfladedesinfektion reducerer mikroorganismer på overflader, idet produktet anvendes som en behandling af overflader, der efter udtørring skulle give en langtidsvirkende antimikrobiel effekt.

Konklusion
Overfladebehandling med titaniumdioxid er et nyt og innovativt produkt inden for desinfektionsmidler. De foreløbige laboratorie- resultater samt enkelte kliniske undersøgelser viser at produktet har en reducerende effekt på antallet af mikroorganismer på overflader.

Kilde