FØDEVAREPRODUKTION
Premium Purity™

Fødevareproduktion

Hos ACT.Global vil vi hjælpe med at redde liv ved at beskytte mennesker og dyr mod ødelæggende mikrober og flygtige organiske forbindelser (VOC). Vi har kopieret naturens egne desinfektionsmetoder og udviklet en effektiv og bæredygtig løsning til desinfektion, der er videnskabelig dokumenteret. Det er Premium Purity™.

Når Premium Purity™ er implementeret i nedbryder løsningen aktivt bakterier, vira og skadelige flygtige organiske forbindelser. Dette skaber et sundere indemiljø med suveræn luftkvalitet.

Med Premium Purity™, udføres daglig rengøring med en væske, der produceres på stedet ved kun at bruge vand og salt. Casestudier fra et slagteri i international størrelse viser en markant reduktion i bakteriebelastning og anvendelse af giftige kemikalier, vand og plastik.

Vi ser frem til at bringe Premium Purity ™ til dit anlæg til fordel for dine produkter, dit personale og miljøet.

Konklusion
ACT CleanCoat™ viste en god anti-bakteriel virkning. Vi observerede et markant mikrobiologisk fald mellem 50-60% i de første 3 uger af testen i kyllingestalden.

Det forventes, at teknologien vil have en lignende eller endda bedre virkning i svinehold, da støvpartikeltætheden er lavere i en grisestal, hvilket giver mulighed for mere lys til at aktivere den overtrukne overflade.

* Delkonklusion efter de første tre uger af testen.

FORDELE for fødevareindustrien

Langvarig beskyttelse mod mikrober

Dokumenteret reduktion af mikrober såsom bakterier og vira, flygtige organiske forbindelser (VOC), luftbårne skimmelsporer og luftbårne allergener.

ROI

Besparelser på vandforbrug, arbejdsindsats og udstyr samt omkostninger til vedligeholdelse af maskiner. Højere kapacitetsudnyttelse (f.eks. kortere rengøringscyklusser) og lavere antal af QA-afvisninger.

Miljøvenlig

Premium Purity™ hjælper med at reducere brugen af kemikalier, vand og plast. For at optimere den positiv miljøpåvirkning samarbejder ACT.Global med anerkendte NGO’er, såsom Plastic Change.

Fordele i kerneprocessen

Forbedret kontrol af hygiejneprocessen og reduceret risiko for kontaminering fra mikrober såsom bakterier (inklusive listeria og salmonella), vira og luftbårne skimmelsporer. Forenklet implementering og overholdelse af fareanalyse og kritiske kontrolpunkter.

Arbejdsmiljø

Nedsat behov for beskyttelsesudstyr. Forbedrede og forenklede arbejdsrutiner og rengøringsprotokoller giver rengøringspersonalet bedre arbejdsforhold.

Brand enhancement 

Premium Purity™-budskabet svarer godt til nutidens forbrugeres krav om bæredygtighed. Med Premium Purity™-certificering kan klienter fremme deres indsats for at beskytte produkter og personale såvel som miljøet.

BRANDING Premium Purity™

Hvis jeres virksomhed opfylder en række kriterier, kan I blive Premium Purity™-certificeret. Det betyder, at I både hvad angår jeres virksomhed og jeres produkter kan bruge Premium Purity™-logoet i jeres interne og eksterne branding.

Premium Purity™-logoet er et kvalitetsmærke, der bevidner, at jeres produkter er fremstillet i et lavmikrobielt miljø, der benytter bæredygtig desinfektion og rengøring, og at I har reduceret brugen af giftige kemikalier, vand og plastik.

Se mere i vores Premium Purity™ Branding Kit

 

For mere information, kontakt venligst

Lars Bang Pedersen
Vice President, Marine and OEM

Email: lbp@act.global
Telefon: +45 6025 3029