OFTE stillede spørgsmål

Premium Purity™

Hvad er Premium Purity™?

Premium Purity™ renser luften og gør behandlede overflader selvdesinficerende på en kemikaliefri, bæredygtig og fornuftig måde. Løsningen kombinerer to komplimenterende produkter for at give vores kunder et lavt mikrobielt indemiljø og høj luftkvalitet.

 

Hvad gør Premium Purity™ unik sammenlignet med andre løsninger til desinfektion?

Langvarig beskyttelse. Konventionelle desinfektionsmidler, såsom alkohol eller klor, fordamper hurtigt efter påføring, hvorved overfladerne ikke er beskyttede mellem to rengøringer. I modsætning hertil gør Premium Purity ™ overflader selvdesinficerende, hvilket medvirker, at de bliver aktive i kampen mod mikrober (såsom bakterier og vira), flygtige organiske forbindelser (VOC’er), luftbårne skimmelsporer og luftbårne allergener.

Bæredygtighed. De fleste desinfektionsmidler indeholder giftige kemikalier, der er effektive mod mikrober, men også har et negativt præg på miljøet. Premium Purity ™ kopierer naturens egne desinfektionsmetoder og skaber effektiv og bæredygtig desinfektion aktiveret af almindeligt lys. Den kemiske proces er den samme, der sker i vores atmosfære og gør planeten mulig for mennesker og dyr at leve på.

 

Hvilke brancher kan drage fordel af Premium Purity™?

Premium Purity™ er især gavnlig i industrier, hvor det er vigtigt, at der er fri for bakterier og vira, og hvor luftkvaliteten samtidig er i top. I disse brancher kan Premium Purity™ også hjælpe med at reducere brugen af giftige kemikalier, vand og plast.

ACT CleanCoat™

Er ACT CleanCoat ™ effektiv mod smitte fra den nye Coronavirus (COVID-19)?

Institut for Hygiejne og Mikrobiologi Dr. Brill + Partner GmbH har konkluderet følgende om effektiviteten af ACT CleanCoat ™ mod bl.a. Coronavirus baseret på en poliovirus testrapport fra 16.12.2014, adenovirus testrapport fra 05.01.2015 og MNV testrapport 07.01.2015:

”Efter evaluering med poliovirus type 1, adenovirus type 5 og MNV, kan overfladedesinfektionsmidlet CleanCoat erklæres at have ”virucidale” egenskaber i henhold til EN 14476: 2013. Derfor, efter vellykkede eksperimenter med de tre ovennævnte ikke-indhyllede vira, er testproduktet også effektivt mod de såkaldte blodbårne vira, herunder HBV, HCV og HIV såvel som mod medlemmer af andre virusfamilier såsom orthomyxoviridae (inkl. … alle menneskelige og dyre influenzavirus som H5N1 og H1N1), coronaviridae (MERS-CoV) og filoviridae, inklusive ebolavirus.”

 

Er titandioxid (TiO₂) i ACT CleanCoat™ kræftfremkaldende?

Den 4. oktober 2019 vedtog Europa-Kommissionen den 14. tilpasning til teknisk fremgang (ATP) af EU’s klassificering og mærkning (CLP)-forordning, herunder forslaget om at klassificere TiO₂ som et mistænkt kræftfremkaldende stof ved indånding.

Klassificeringen af TiO₂ er begrænset til pulvere: pulver TiO₂ og blandinger markedsført i pulverform indeholdende 1% eller mere af TiO₂, som er i form af eller inkorporeret i partikler. Væske og nogle faste blandinger klassificeres ikke, men der skal anvendes specifikke advarselsangivelser og etiketter på dem, der indeholder mere end 1% TiO₂. Klassificeringen anerkender endvidere, at denne fare kun forekommer under langvarig inhalationseksponering for meget små TiO₂-partikler ved en ekstremt høj koncentration.

Omfanget af denne tilpasning til EU-regulering ligger uden for ACT CleanCoats™ formulering, produktionsproces og forudsigelige scenarier ved brug og er derfor uden betydning for den lovgivningsmæssige situation.

Det betyder, at du ikke udsættes for noget skadeligt stof ved at berøre en coated overflade.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-7227-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

 

Er ACT CleanCoat™ registreret af US EPA eller US CDC?

I øjeblikket har EPA ikke en tidsplan for godkendelser af pesticider/biocider, der genererer frie radikaler in situ. ACT.Global samarbejder med myndighederne i USA for at få ACT CleanCoat™ registreret som en ”pesticidanordning” (sammenligneligt med UV-lys). Den vigtigste ingrediens (TiO₂) i ACT CleanCoat ™ er på EPA’s liste 4A som en inaktiv ingrediens.

 

Hvor kan du coate med ACT CleanCoat™?

Det er muligt at coate med ACT CleanCoat™ på de fleste indendørs og udendørs overflader, herunder malede vægge, glas, bordplader, dørhåndtag, trægulve, stoffer, keramik, fliser osv. Vi anbefaler at dække dyre oliemalerier, silkeindretning og kunst for at være ekstra forsigtig. Vi coater ikke mennesker eller andre levende væsener.

ACT ECA System™

Hvad er elektrolyseret vand (ECA-vand)?

Elektrolyseret vand produceres ved elektrolyse af vand, der indeholder opløst natriumchlorid (salt). Elektrolyse af ​​saltvand producerer en opløsning af hypochlorsyre og natriumhydroxid. Det resulterende vand (ECA-vand) kan bruges som en rengøringsvæske og mildt desinfektionsmiddel. Princippet blev opdaget af Alessandro Volta i 1800.

Udtrykket ECA-vand stammer oprindeligt fra Rusland. I 1970 udviklede russiske forskere reaktorer, der kunne desinficere vand med blot tilsætning af en lille mængde salt. Systemet fungerede så godt, at de udviklede ECA-vandanlæg til andre anvendelsesområder, herunder desinfektion af drikkevand i sundhedsområdet. Efter ​​Sovjetunionens fald i 1990 begyndte nogle af de russiske videnskabsfolk, der var involveret i ECA-vandanlæg at kommercialisere teknologien. Dette bragte anvendelsen af ​​ECA-vand til den vestlige verden og Asien.

ECA-vand eller elektrolyseret vand bliver også kaldt for “aktiveret vand” eller “super-oxideret vand”. Det produceres i dag over hele verden og anerkendes for at kunne inaktivere bakterier og vira. I oktober 2002 godkendte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, super-oxideret vand som højaktivt desinfektionsmiddel.

Superoxidiseret vand er godkendt af både EPA og CDC i USA som et desinfektionsmiddel med hospitalstandard: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html og kan bruges mod COVID-19: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

ACT.Global

Hvilke registreringer har ACT.Global hos Det Europæiske Kemikalieagentur?

Frie radikaler genereret in situ, er den desinficerende substans fra ACT CleanCoat™. ACT.Global har ni Biocid Produktforordninger EU 528/2012 (“BPR”) dossierer for brugen af frie radikaler genereret in situ som aktiv substans.

Den aktive substans gennemgår en flerårig evalueringsproces i EU. Den europæiske biocidforordning gør det muligt for den aktive substans at være lovligt på markedet under denne proces, hvis virksomheden, som i ACT.Globals tilfælde, har indgivet et dossier om den aktive substans i overensstemmelse med EU’s frist.

På grund af de omfattende risikovurderingsrapporter, der er forelagt Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), forventes den aktive substans godkendt. Alle test af produktet udføres af akkrediterede tredjepartslaboratorier. COWI har ydet teknisk rådgivning til forberedelse af den dokumentationspakke, der er forelagt ECHA.

 

Hvor fremstilles ACT.Globals produkter?

ACT.Global har outsourcet produktion på flere markeder, herunder Danmark. Produkterne har fået flere patenter, og der er indgivet flere patentansøgninger. Alle produkter er tredjepartsvalideret og internt kvalitetssikret. Vi samarbejder med vores outsourcing-partnere for at imødekomme en voksende efterspørgsel.