FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ligger i direkte forlængelse af vores løsning, og hvordan vi driver vores forretning. Verdensmålene er en integreret del af vores strategi og vores målsætning.

Grundlæggende beskytter vi mennesker mod farlige bakterier, livstruende vira og skadelig, indendørs luftforurening. Med vores løsning kan vores klienter også markant mindske brugen af skadelige kemikalier, vand og engangsplastik – til fordel for jorden, verdenshavene og vores børn.

Helt konkret kan vi sikre en markant positiv effekt på disse tre verdensmål for bæredygtig udvikling:

Med Premium Purity™ kan vi mindske sundhedsrelaterede infektioner med mindst 30%*

Det er vores ambition at bidrage til at bekæmpe sygdomme, der er forårsaget af bakterielle infektioner eller eksponering for luftbårne vira. Desuden vil vi bidrage til at forbedre indendørsklimaet, så børn og voksne føler sig godt tilpas og er beskyttet mod skadelig luftforurening fra VOC og NOx.

*Pulliam, J. R., American Journal of Infection Control, Vol 43, 2, 180 – 181

Med Premium Purity™ erstatter vi giftige kemikalier til rengøring og desinfektion med produkter fremstillet af vand og salt.

Vi kan bidrage til at forbedre vandkvaliteten ved at mindske udskillelsen af farlige kemikalier ved desinfektion og rengøring. Med vores løsning vil rester opløses, og der vil kun være vand og salt tilbage.

Med Premium Purity™ kan vores kunder mindske deres plastikaffald.

Vi hjælper vores kunder med bæredygtige løsninger og effektiv brug af naturens egne ressourcer. Dermed kan vi mindske behovet for konventionelle rengørings- og desinficeringsmidler i plastikflasker og i stedet bruge vand og salt.

Med Premium Purity™ støtter vi også korrekt miljømæssig håndtering af kemikalier og restaffald i livscyklussen, ligesom udledningen til luften, vandet og jorden bliver markant reduceret. Det minimerer den skadelige indflydelse på menneskets sundhed og miljøet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev (engelsk)


Subscribe to ACT Latest News