VERDENSMÅLENE
for bæredygtig udvikling

The United Nations’ Sustainable Development Goals are closely related to ACT.Global’s solutions, and how we conduct our business. They are an integrated part of our strategy and purpose.

Protecting human lives from dangerous bacteria, live-threatening viruses, and noxious indoor air pollution is the very essence of what we do. Through our solution, our clients also substantially reduce their consumption of harmful chemicals, water, and single-use plastic, all for the benefit of our soil, oceans, and children.

To be specific, these three sustainable development goals are where we can make a powerful positive impact:

Med Premium Purity™ kan vi reducere HAI’er (infektioner, der erhverves af sundhedsydelser) med mindst 30%*.

Vi sigter mod at bekæmpe sygdomme forårsaget af bakterieinfektioner og/eller udsættelse for luftbårne vira. Derudover ønsker vi at hjælpe med at forbedre indeklimaet for at sikre børn og voksnes velbefindende og beskytte dem mod skadelige VOC’er og NOx.

*Pulliam, J. R., American Journal of Infection Control, Vol 43, 2, 180 – 181

Med Premium Purity™ erstatter vi de giftige kemikalier, der bruges til rengøring og desinfektion med produkter fremstillet af vand og salt.

Vi kan hjælpe med at forbedre vandkvaliteten ved at reducere brugen af farlige kemikalier, der bruges til desinfektion og rengøring. Med vores løsning vil resterne opløses, og der er kun vand og salt tilbage.

Premium Purity™ hjælper med at reducere vores kunders plastikforbrug.

Vi reducerer vores kunders behov for konventionelle rengøringsmidler og desinfektionsprodukter, der sælges i plastflasker. I stedet kan de bruge ACT ECA Vand til al daglig rengøring. ACT ECA Vand  fremstilles på stedet ved hjælp af vand og salt. Dette eliminerer også behovet for transport af konventionelle vaskemidler og desinfektionsprodukter.

Premium Purity™ understøtter også en miljøvenlig håndtering af kemikalier og alt affald gennem hele deres livscyklus. Vores produkter reducerer frigivelsen af giftige kemikalier i luften, vandet og jorden markant for at minimere deres negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

For at optimere denne positive udvikling samarbejder vi med Plastic Change.