BPR-dossier

Er dit biocid stadig lovligt på det europæiske marked?

Nye EU-regler medfører ændringer

Lige nu er mange industrier berørt af de nye EU-forordninger om produkter. En af disse forordninger vedrører salg af biocider (BPR, forordning (EU528/2012), hvilket betyder alle produkter, der giver kemisk beskyttelse mod mikroorganismer som bakterier og skimmel.

Som anført i artikel 95, som en del af BPR, skal alle biocidholdige produkter fra og med september 2015 have en EU-produktgodkendelse for deres aktive stof (dvs. være optaget på artikel 95-listen) for lovligt at blive på markedet.

Der er midlertidige foranstaltninger for produkter i henhold til artikel 93, hvori det hedder, at biocidholdige produkter, der er omfattet af overgangsforanstaltninger (in situ- genererede aktive stoffer), skal registreres inden den 1. September 2017 for lovligt at forblive på markedet.

Sådan får du registreret

Hvis du ikke er i overensstemmelse med BPR ved at have dit produkt (er) registreret i overensstemmelse med artikel 95 eller artikel 93, er der stadig noget, du kan gøre.

Du kan anskaffe det, der kaldes en “Letter of Access”. Via dette brev, køber du adgang til data fra en virksomhed, der allerede har indsendt et dossier, og dermed allerede omfatter data vedrørende det aktive stof for din produkttype.

Vi kan hjælpe

ACT.Global har et dossier for biocidholdige produkter, der anvender in situ-genererede frie radikaler (i overensstemmelse med artikel 93, og som dækker flere produkttyper).

For mere information, send en mail til dossier@Act. global

Tilmeld dig vores nyhedsbrev (engelsk)


Subscribe to ACT Latest News