Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, der har til formål at sikre børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker gennem forebyggelse. Børneulykkesfondens ambition er at skabe en mere sikker fremtid for danske børn, både i og uden for hjemmet, med udgangspunkt i leg, der kan forbedre børns motorik og dermed også mindske antallet af alvorlige ulykker.

Hvert år afholder Børneulykkesfonden Sikkerhedsugen for at sætte fokus på forebyggelse af børneulykker, og vi gået sammen med ACT.Global om at udvikle et tema om bakterier og kemi. Formålet med årets tema er at lære børn i børnehaven og indskolingen, hvordan man kan beskytte sig mod smitte med bakterier, samt give dem viden om faren ved giftige kemikalier, så de er bedre rustet til at undgå ulykker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev (engelsk)


Subscribe to ACT Latest News