Bæredygtig desinfektion og friskere luft

Hotel- og servicebranchen

Spar giftige kemikalier, vand og plastik

Fødevareindustrien

Reducer risikoen for kontaminering af fødevarer

Drikkevareindustrien

Stærkere processkontrol og renere slutprodukt

Sundhedssektoren

Reducer risikoen for hospitalsinfektioner